dilluns, 11 de gener de 2010

Ja hi ha data i pregunta

Torà, 25 d'abril de 2010:

"Esteu d'acord en que els Països Catalans es constitueixin en un estat lliure, independent i democràtic?"